Tscherna ed enconuschientschas dal rom dals commembers da la cumissiun ?

"ll cussegl federal tscherna ina cumissiun da communicaziun federala da tschintg fin set commembers; el numna la presidenta u il president e la vicepresidenta u il vicepresident. Ils commembers ston esser experts independents" (art. 56 al. 1 LTC).
Ils commembers vegnan per regla elegids per ina perioda d'uffizi da 4 onns ed èn reelegibels.

https://www.comcom.admin.ch/content/comcom/rm/start/la-cumissiun/organisaziun/dumondas-frequentas/tscherna-ed-enconuschientschas-dal-rom-dals-commembers-da-la-cumissiun.html