Nua poss jau far recurs e tgi surveglia l'observaziun da las concessiuns ?

Dapi la liberalisaziun dal martgà da telecommunicaziun da 1998 e da las midadas correspundentas dal dretg da telecommunicaziun sa basan las relaziuns tranter las offeridras da servetschs da telecommunicaziun e lur clientella sin relaziuns da dretg privat. La basa da questa relaziun da dretg furma il contract fatg tranter las parts. Dispitas che naschan ordlonder sco p. ex. quints da telefon dispitaivels èn per quest motiv da reglar da princip da las parts dal contract u eventualmain da laschar decider d'ina dretgira civila. La branscha da telecommunicaziun ha stgaffì il matg 2005 in post da mediaziun (ombudscom) per recurs en connex cun ils servetschs da telecommunicaziun.

L'UFCOM è concernent il dretg da telecommunicaziun l'autoritad da surveglianza sur las offeridras da servetschs da telecommunicaziun che vegnan prestads en Svizra.
El surveglia, basond sin la lescha, che las concessiunarias e las offeridras da telecommunicaziun annunziadas observian il dretg da telecommunicaziun naziunal ed internaziunal, las decisiuns en vigur sco er - en cas da las concessiunarias - las concessiuns (cump. art. 52, 53, 58 e 60 da la lescha da telecommunicaziun [LTC]. Sche l'uffizi federal constatescha ina violaziun dal dretg applitgabel, po el proponer mesiras a la ComCom resp. - nua che l'UFCOM è autoritad da concessiun - ordinar sez talas.
Las mesiras tanschan da la dismessa da la mancanza constatada, da la privaziun da las entradas realisadas cunter dretg, da la modificaziun da la concessisun fin a la retratga da la concessiun (art. 58 al. 2 LTC). En cas da cuntravenziuns encunter la concessiun u decisiuns en vigur che han in gudogn per consequenza, po l'offeridra culpabla dal servetsch da telecommunicaziun vegnir punida cun ina multa fin al traidubel import da quest gudogn. En cass ch'igl n'è betg pussaivel da constatar u calcular in gudogn, vegn la multa fixada sin fin 10% da la svieuta dal davos onn da l'offeridra correspundenta da servetschs da telecommunicaziun en Svizra (art.60 LTC).
En cas da surpassaments u da cuntravenziuns d'urden tenor art. 52 e 53 LTC po l'UFCOM relaschar multas da fin 100'000.

https://www.comcom.admin.ch/content/comcom/rm/start/la-cumissiun/organisaziun/dumondas-frequentas/nua-poss-jau-far-recurs.html