Co lavura la ComCom ?

La ComCom prenda las decisiuns e relascha las disposiziuns che cumpetan ad ella tenor la lescha da telecommunicaziun e sias disposiziuns executivas. Ella è obligada a la transparenza ed orientescha la publicitad davart sia activitad. Ella suttametta al cussegl federal annualmain in rapport davart sia activitad (art. 57 al. 1 LTC).
Il president u la presidenta convochescha a las sesidas tenor basegn u sin proposta d'in commember da la cumissiun. La ComCom po er prender sias decisiuns sin via da circulaziun (cump. reglament da fatschenta da la ComCom, art. 11 e 12).
L'UFCOM prepara las fatschentas da la ComCom, fa propostas ad ella ed exequescha sias decisiuns. El po discutar dumondas impurtantas cun la cumissiun u cun il presidi gia ordavant ed independentamain d'ina proposta (cump. reglament da fatschenta da la ComCom, art. 8).
Tar proceduras d'interconnecziun è l'UFCOM l'autoritad d'instrucziun, q.v.d. el exequescha las proceduras e suttametta alur a la ComCom propostas per la decisiun.

https://www.comcom.admin.ch/content/comcom/rm/start/la-cumissiun/organisaziun/dumondas-frequentas/co-lavura-la-comcom.html