Co èn repartidas las incumbensas tranter ComCom e UFCOM ?

Tar l'execuziun dal dretg da telecommunicaziun è la ComCom bain autoritad da concessiun, ma ella po consultar l'uffizi federal e dar directivas a quel (art. 57 al. 2 LTC). Ella po er surdar a l'uffizi federal singulas incumbensas permanentas (art.5 al.2 LTC); quellas èn dal rest fixadas en l'ordinaziun da la ComCom concernent la lescha da telecommunicaziun.

L'UFCOM prepara las fatschentas da la ComCom, fa ad ella propostas pertutgant las ulteriuras tractativas da las fatschentas ed exequescha sias decisiuns.
L'UFCOM è uschia l'organ d'examinaziun e d'execuziun per la regulaziun dal martgà sin il sectur da la telecommunicaziun.
La ComCom ha surdà a l'UFCOM la cumpetenza da dar concessiuns per servetschs da telecommunicaziun che n'èn betg l'object d'ina publicaziun (Rait fixa) e da concessiuns da radiofonia che n'èn betg previsas per prestar servetschs da telecommunicaziun (radiofonia d'amaturs u da manaschis).
In pensum da la ComCom resta dentant il dar concessiuns per il provediment fundamental sco er concessiuns per il telefon mobil e per auters servetschs da radiofonia, per ils quals ina publicaziun è necessaria. La ComCom è ultra da quai organ d'intermediaziun en dispitas d'interconnecziun. Finalmain approva ella ils plans da numeraziun ed ils plans concernent l'attribuziun da frequenzas e fixescha las reglas per la portabilitad da numers e per la tscherna libra da las offeridras da servetschs (cump. reglament da fatschenta da la ComCom, art. 4).

https://www.comcom.admin.ch/content/comcom/rm/start/la-cumissiun/organisaziun/dumondas-frequentas/co-en-repartidas-las-incumbensas-tranter-comcom-e-ufcom.html